Viktig ändring i Trafikverkets krav: TDOK 2013:0529 Bitumenbundna lager, version 4.0


3.4 Kontroll av färdigt lager av asfaltmassa

Allmänt
Vid all kontroll av färdigt lager ska gällande krav för säkerhet vid arbete på väg följas.
Kontroll av färdigt lager ska utföras enligt avsnitt 3.4.1 – 3.4.4.
Vid borrning och packningsmätning ska spårbarhet för aktuella provtagnings-/mätpunkter redovisas genom angivande av X- och Y- koordinater enligt SWEREF 99 TM eller på annat sätt som accepteras av beställare.

Vid upptagning av borrkärnor ska borrhålen återställas med något av följande alternativ:
  • gjutasfalt och BCS med största stenstorlek i enlighet med aktuell beläggningstyp,
  • asfaltmassa i enlighet med aktuell beläggningstyp,
  • alternativ produkt med påvisad lämplighet och beständighet.

Vid användning av alternativa produkter för lagning ska produktinformation överlämnas till beställaren.
Lagning ska vara i nivå med omgivande lager och utföras så att sättning/efterpackning ej uppstår.
Lagningar av borrhål på slitlager och andra trafikerade ytor ska uppfylla krav på friktion enligt avsnitt 10.1.1 samt får inte uppvisa stensläpp eller blödningar.