Unikt samarbete inleds mellan svart och grönt


För att hantera den kraftigt växande efterfrågan från kommunernas Gata & Park -avdelningar, inleder nu Svensk Ogräsbekämpning och Asfaltonline ett samarbete i Sverige.

Asfaltonlines högkvalitativa produkter kommer att ingå som en naturlig del i Svensk Ogräsbekämpnings utbud av tjänster och produkter med fokus på södra Sverige.

Asfaltonline är den enda leverantören på den nordiska marknaden som kan erbjuda en riktig asfalt (ABT, SS-EN 13108-1) som läggs utan uppvärmning.
Företaget startade 2016 och är den ledande distributören av miljövänliga, reaktiva asfaltprodukter i Norden. Du kan läsa mer under ”Om oss” på Asfaltonlines hemsida www.asfaltonline.se

Svensk Ogräsbekämpning är specialiserad på att utföra miljövänlig, ekonomisk och effektiv ogräsbekämpning som är helt giftfri.
Med internt högt satta mål, lämnar de inget åt slumpen och vill alltid se till att både kunder och miljö är så nöjda som det bara är möjligt.
Läs mer på www.svenskograsbekampning.se

Filip Rubin, grundare och ägare till Svensk Ogräsbekämpning med ett förflutet inom NCC
där ansvarsområdena var ogräsbekämpning och asfaltslagningar med södra Sverige som arbetsområde:

        ̶  Jag ser det som en oerhört stor fördel med Asfaltonlines produkter i sortimentet.
I mitt arbete med ogräsbekämpning så stöter jag dagligen på ytor som är i behov av att lagas och repareras, och då ska det självklart vara med de hållbaraste och
mest ekonomiska produkterna på marknaden.    

 Thomas Utegård VD och produktchef på Asfaltonline har även han sina rötter i NCC och var den som från början lanserade riktig asfalt utan uppvärmning i Sverige:

         ̶  Vi får väldigt stora möjligheter till exponering av våra produkter i södra Sverige då Svensk Ogräsbekämpning möter behovet hos, i stort sett, samma kundgrupper som Asfaltonline har idag.

Kontaktinfo:

Svensk Ogräsbekämpning, Råby Rubin Entreprenad AB, filip@svenskograsbekampning.se
070-822 72 42.

Asfaltonline Norden AB, thomas@asfaltonline.se, 072-320 93 00