Rätt materialval – Spar pengar och miljö


Det är viktigt att använda rätt material för att få hållbara lagningar.

Självklart det mest ekonomiska men även ur miljösynpunkt så är det de arbeten som håller längst som har minst negativ miljöpåverkan.

Det är även positivt att det finns hållbara produkter som är giftfria och utan lösningsmedel.

Det du ser på bilderna är två väldigt lika lagningar vad gäller skada, placering och trafikbelastning. Båda är några månader gamla.

Lagningen till vänster är gjord med riktig asfalt, det vill säga, VIACORE! Lagd utan uppvärmning, härdad med vatten och packad med handstamp.

Den är också förseglad i kanterna med fogmassan, REfug!

Lagningen till höger är gjord med en billigare, förpackad kallasfalt som säljs i Sverige. Hålet torkades ur med gasol och man packade massan med vibratorplatta (Padda).

Vad kan det kosta för plånboken och miljön att åka dit göra lagningen igen?

…och igen?

…och igen?

Läs mer på www.asfaltonline.se