Produktfiler och länkar.


Viacore AC 11 160/220 500kg Big-Bag. ———— Det professionella valet!

ARTIKELNUMMER: 11010

Asfalt


RIKTIG ASFALT UTAN UPPVÄRMNING!

För dig som kräver absolut högsta kvalitet, hållbarhet och livslängd.

CE-certifierad ultralågtempererad ABT!

För att snabbt, ekonomiskt och varaktigt reparera skador i asfalt-beläggningar är det oerhört viktigt att använda asfalt av hög kvalitet och som motsvarar de krav som ställs på slitstarka och långlivade vägbeläggningar.
Asfaltonline är nu den första och enda i Sverige med att erbjuda en produkt som lever upp till de höga kvalitetskraven för ultralågtempererad asfalt enligt standarden SS-EN 13108-1 och har fått tillstånd att använda
CE-märkningen för Viacore®

Typiska användningsområden är, förutom klassisk reparation av potthål och väg-skador är även permanent återställning efter grävarbeten och ledningsschakt, läggning av ramper, utjämning av ojämnheter och svackor, justering av brunnsbetäckningar samt nyläggning av asfalterade ytor.
Viacore® kan dessutom, på grund av att den inte kräver uppvärmning, användas inomhus och vid potentiellt explosiva miljöer, t.ex. bensinstationer.

Viacore® är en ”grön produkt” då den är helt fri från lösnings-
medel (0,0 %) och inte har några tillsatser av miljöskadliga ämnen.
Viacore® ger ett betydligt mindre koldioxidavtryck jämfört med andra asfaltsorter eftersom den görs av förnybara råmaterial och tillverkas vid en låg temperatur.

Viacore®levereras i stenstorlek 0/11 i 25 kilos hink eller 500 kilos Big-Bag.
Viacore® tillverkas av österrikiska Vialit! Uppfinnare av REaktiv Asphalt® som även tillverkar REphalt, REfug och REaktiv Primer.

SDB Viacore EN13108_1.0
241 KB

Viacore-Användarinstruktion
549 KB

20180904_fachbeitrag_viacore_vialit_EN
1 MB

Zertifikat_0988-CPR-1166 VIALIT_ en
254 KB

Produktblad Viacore-ND
761 KB

Kontakta oss