Produktfiler och länkar.


Viacore AC 811 160/220 500kg Big-Bag. CE-certifierad ultralågtempererad ABT

ARTIKELNUMMER: 11010

Asfalt


För att snabbt, ekonomiskt och varaktigt reparera skador i asfaltbeläggningar är det oerhört viktigt att använda asfalt av hög kvalitet och som motsvarar de krav som ställs på slitstarka och långlivade vägbeläggningar. Asfaltonline är nu den första och enda i Sverige med att erbjuda en produkt som lever upp till de höga kvalitetskraven för ultralågtempererad asfalt enligt standarden EN 13108-1 och har fått tillstånd att använda CE-märkningen för Viacore.

Typiska användningsområden är, förutom klassisk reparation av vägskador, även permanent återställning efter grävarbeten och ledningsschakt, läggning av ramper, utjämning av ojämnheter och svackor, justering av brunnsbetäckningar samt nyläggning av asfalterade ytor.
Viacore kan dessutom, på grund av att den inte kräver uppvärmning, användas inomhus och vid potentiellt explosiva miljöer, t.ex. bensinstationer.

Viacore är en ”grön produkt” då den är helt fri från lösningsmedel (0,0 %) och inte har några tillsatser av miljöskadliga ämnen. Viacore ger ett betydligt mindre koldioxidavtryck jämfört med andra asfaltsorter eftersom den görs av förnybara råmaterial och tillverkas vid en låg temperatur.

Asfalten levereras i stenstorlek 0/8 och 0/11 i 25 kilos hink eller 500 kilos Big-Bag och kan utan problem transporteras och lagras i upp till 12 månader.

Viacore  tillverkas av österrikiska Vialit – uppfinnaren av Reaktiv asfalt – som även tillverkar REphalt, REfug och REaktiv Primer.

SDB Viacore EN13108_1.0
241 KB

Viacore-Användarinstruktion
549 KB

20180904_fachbeitrag_viacore_vialit_EN
1 MB

Zertifikat_0988-CPR-1166 VIALIT_ en
254 KB

Produktblad Viacore-ND
761 KB