Produktfiler och länkar.


Viacore® AC 8 160/220 25kg hink. ——————— Det professionella valet!

ARTIKELNUMMER: 11007

Asfalt


RIKTIG ASFALT UTAN UPPVÄRMNING!

För dig som kräver absolut högsta kvalitet, hållbarhet och livslängd.

CE-certifierad ultralågtempererad ABT.

För att snabbt, ekonomiskt och varaktigt reparera skador i asfaltbeläggningar är det oerhört viktigt att använda asfalt av hög kvalitet och som motsvarar de krav som ställs på slitstarka och långlivade vägbeläggningar.
Asfaltonline är nu den första och enda i Sverige med att erbjuda en produkt som lever upp till de höga kvalitetskraven för ultralågtempererad asfalt enligt standarden SS-EN 13108-1 och har fått tillstånd att använda
CE-märkningen för Viacore®

Typiska användningsområden är, förutom klassisk reparation av potthål och vägskador är även permanent återställning efter grävarbeten och ledningsschakt, läggning av ramper, utjämning av ojämnheter och svackor, justering av brunnsbetäckningar samt nyläggning av asfalterade ytor.
Viacore® kan dessutom, på grund av att den inte kräver uppvärmning, användas inomhus och vid potentiellt explosiva miljöer, t.ex. bensinstationer.

Viacore® är en ”grön produkt” då den är helt fri från
lösningsmedel (0,0 %) och inte har några tillsatser av miljöskadliga ämnen.
Viacore® ger ett betydligt mindre koldioxidavtryck jämfört med andra asfaltsorter eftersom den görs av förnybara råmaterial och tillverkas vid en låg temperatur.
Viacore®levereras i stenstorlek 0/8 i 25 kilos hink eller 500 kilos Big-Bag.
Viacore® tillverkas av österrikiska Vialit! Uppfinnare av REaktiv Asphalt® som även tillverkar REphalt, REfug och REaktiv Primer.

SDB Viacore EN13108_1.0
241 KB

Zertifikat_0988-CPR-1166 VIALIT_ en
254 KB

20180904_fachbeitrag_viacore_vialit_EN
1 MB

Viacore-Användarinstruktion
549 KB

Produktblad Viacore-ND
761 KB

Kontakta oss