Produktfiler och länkar.


Test-Kit! Anti Klapper Pads. 3-pack. Vibrationsdämpare för brunnslock.

ARTIKELNUMMER: 21099

Fogmassa

Gatugods

Tillbehör & Övrigt


Ett test-Kit om 3 stycken ”pads”. Så du kan testa själv!

ANTI-KLAPPER PADS minskar vibrationer, stötar och irriterande skramlande brunnslock och har en mycket hög dämpningseffekt.
Lättanvänd, snabb installation, kostnadseffektiv, lång livslängd i alla vägar och trafikområden.
ANTI-KLAPPER-PADS är gjorda av organiskt REaktivt bindemedel och har mycket god passform för manhålskydd och brunnslock.
50st. pads per kartong
Enkel montering:
1. Lyft bort det slamrande brunnslocket
2. Rengör kanten med tryckluft eller lämpligt verktyg.
3. Montera ANTI-KLAPPER PADS (minst 3 stycken).
4. Sätt tillbaka locket.

Anti Klapper Pads Broschyr
263 KB