Produktfiler och länkar.


STRADAFIX – Asfaltförnyare. 15kg hink

ARTIKELNUMMER: 12007

Asfalt


Gamla och väderbitna asfaltytor kan enkelt förnyas med Stradafix.
Tätar fina sprickor och uttorkad, porös och/eller grov asfalt.
Minskar på stensläpp från asfalten.

Stradafix ger asfalten en förnyad ”slitbana” och passar utmärkt för trafikerade ytor som – parkeringsplatser, uppfarter, innergårdar, vandrings-leder, trottoarer och cykelbanor.
Stradafix kan även användas inomhus.
Stradafix säljs i 15kg hinkar och beräknas räcka till 6-10 m²
Stradafix är naturligtvis lösningsmedelsfri, d.v.s. inga skadliga ångor släpps under bearbetningen.

Den torkade kvarvarande bindemedelsfilmen är absolut klibbfri även i lager på ca 2 mm!
Stradafix har testats och är väderbeständig enligt DIN EN ISO 4892-3.

Stradafix Produktblad
393 KB

Kontakta oss