Produktfiler och länkar.


JB-180 – Justeringsbom

ARTIKELNUMMER: 33506

Tillbehör & Övrigt


Justerar brunns-betäckningen till samma nivå som vägen i samband med gjutning.

Diameter: 180 cm
Material: Aluminium

Kontakta oss