Produktfiler och länkar.


FLOW-60, 25kg säck

ARTIKELNUMMER: 33005

Betongprodukter


Flow-60 är ett cementbaserad färdigblandat murbruk som består av Portlandcement, puzzolaner, polymer och ungnstorkad kvartssand.
Flow-60 innehåller inga korrosiva delar och är i obundet tillstånd vatten- och väderbeständigt.

Flow-60 används till gjutning av toppringar, i samband med formning och gjutning av fasta eller justerbara brunnsbetäckningar och till andra arbeten där det krävs snabb härdningstid och hög tryckhållfasthet.

Snabbhärdande – Tillsätt endast vatten – Självkomprimerande, med stor flytbarhet – Vatten och frostbeständig.

Levereras i 25 kg säckar.

Bitumix FLOW-60_1.0_NO SDB
261 KB

Bitumix FLOW-60_1.0_ENG SDB
363 KB