Produktfiler och länkar.


FloatRing 60 cm, 6 cm hög

ARTIKELNUMMER: 21007

Gatugods

Tillbehör & Övrigt


Viktfördelningsring till betäckningar för nedstigningsbrunnar 60-65cm. Löser problem med för höga brunnsbetäckningar orakat av tjäle och för låga betäckning orakat av tung trafik, otillräcklig komprimering och/eller tjäle. Tillverkad i gjutjärn och designad för att hålla över tid (50+ år).
Löser problemen med brunnar i våra gator och vägar för lång tid framöver.
Skyddar även brunnar och ledningsnätet från onödiga påfrestningar.
För utförligare information se filmerna nedan (videolänkar) och kontakta oss gärna.

Kontakta oss