Potthål

Potthål – En kortfattad beskrivning


De flesta potthål orsakas av att beläggningen är utmattad av upprepad belastning av trafik. När utmattningssprickor bildats, vävs de med tiden typiskt ihop till ett krackelerat mönster.

De bitar av asfaltbeläggning som finns mellan sprickorna bryts av och kan så småningom slitas loss av upprepad trafikbelastning och ett potthål bildas.

Potthål bildas lättare i kallt klimat, genom att vatten i vägkroppen sväller när det fryser till is, vilket ger stora töjning i beläggningen.

När potthålet väl har bildats, växer det genom att material fortlöpande rivs loss ur vägbanan. Potthål kan bli flera decimeter stora men blir sällan mer än cirka 5 cm djupa.

Det finns bara några få material som ger hållbara lagningar av potthål över tid.
Dessa är VIACORE, REphalt, vanlig varm asfalt (ABT) och Gjutasfaltmastix.

Här kan du även läsa hur Trafikverket beskriver potthål:

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/underhall-av-vag-och-jarnvag/Sa-skoter-vi-vagar/Underhall-av-belagda-vagar-/tjallossning-tjalskador-och-potthal/