Om oss

Asfaltonline Norden AB är den nordligaste utposten av det världsomspännande företaget  Vialit Asphalt GmbH & Co. KG, vilka är världens största producent av reaktiva asfaltprodukter och grundades redan 1928. Övriga ägare är AB Utegård Holding och Arstec Holding AS.

Asfaltonline distribuerar och marknadsför det överlägset mest ekonomiska och miljövänliga alternativet till traditionella reparationer av asfaltytor på hela den nordiska marknaden. Huvudprodukter är VIACORE, REphalt, REfug och REaktiv Primer. Det senaste tillskottet i produktportföljen, VIACORE, är en CE-märkt asfalt (EN 13108–1) med dokumenterat samma kvalitet som varm ABT och läggs utan uppvärmning. REfug är en asfaltfogmassa för fogar, sprickor, försegling och REaktiv Primer är ett klister.
Samtliga produkter innehåller 0% kemiska lösningsmedel och tillverkas i Österrike eller Tjeckien.
Navet i verksamheten är web-shopen på www.asfaltonline.se/webshop.
Huvudkontoret finns i Örebro och lager och distribution sker från Helsingborg.

Affärsidé

Asfaltonline Norden AB ska möta krav och önskemål från våra nuvarande och framtida kunder genom fokus på högsta kvalitet, miljö och kundnytta.
Vår verksamhet ska stärka vår och våra kunders konkurrenskraft genom att alltid erbjuda det mest hållbara alternativet inom varje produktsegment. Hållbart, såväl kvalitetsmässigt, ekonomiskt och ur miljösynpunkt. Organisationen ska kännetecknas av ett kundnära, kreativt och effektivt arbetssätt baserat på kostnadseffektiva och miljöriktiga processer.

Historia

Asfaltonline grundades av Thomas Utegård det första halvåret 2016 med den klara målsättningen att bli den ledande leverantören i Norden av produkter inom segmentet, ”asfaltprodukter som används utan uppvärmning och med minimal miljöpåverkan”.
2017 gick Vialit och Arstec in som delägare för att påskynda den processen.

Kort om våra ägare

Vialit Asphalt GmbH & Co. KG
Grundades 1928 och var redan från start engagerad och hängiven målet sin syn på byggnation och underhåll av gator och vägar. Vialit har blivit en specialist för den österrikiska asfaltindustrin med internationellt rykte och finns representerade, via samarbetspartners och delägande på de flest platser runt om i världen. På Vialit’s utvecklingsavdelning och  laboratorium arbetar forskare och väg-experter ständigt med att utveckla och förbättra produkter, applikationer och tillverkningsprocesser. Fokus ligger alltid på högsta möjliga miljövänlighet. För ytterligare information, besök: https://www.vialit.at/

ARSTEC AS – Din partner på vei
Sedan 1979 har Arstec varit leverantör av lösningar, produkter, maskiner och utrustning för asfalt och vägunderhåll. Under de senaste åren har Arstec även utökat sortimentet till att omfatta kommunal teknik.
Arstec är för närvarande distributör i Skandinavien, de baltiska länderna och Polen för flera europeiska och amerikanska tillverkare, utöver sina egna produkter, tjänster och lösningar.
För ytterligare information, besök: http://www.arstec.no/

AB Utegård Holding
Drivs och ägs av Thomas Utegård och har till huvudsak att driva och förvalta Asfaltonline Norden AB. 2012 – 2016 jobbade Thomas hos NCC (Binab) med att lansera och marknadsföra just REphalt, då under namnet NCC Repasfalt.
Sedan 2016 säljs REphalt och Vialit’s övriga produkter av Asfaltonline i de nordiska länderna.
Thomas är VD och har huvudansvaret för verksamheten i Asfaltonline Norden AB.

Miljöpolicy

Vi skall genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, ägare, anställda, allmänhet och myndigheter.
Miljöfrågorna skall införlivas i alla delar av vår verksamhet.
Här nedan nämnda punkter åskådliggör vår inställning:

  • Vi skall med en helhetssyn, ständig förbättring och mätbara miljömål eftersträva låg påverkan på miljön.
  • Vi skall följa tillämplig miljölagstiftning samt de lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av.
  • Vi skall i all verksamhet hushålla med naturresurser och energi.
  • Vi skall sätta människors hälsa och säkerhet i centrum.
  • Vi skall på förhand analysera miljöpåverkan av nya verksamheter.
  • Vi skall utbilda, informera och stimulera vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet.
  • Vi skall ställa lika höga miljökrav på leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners som vi ställer på vår egen verksamhet.
  • Vi skall öppet redovisa vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan.

Hur påverkar asfalt miljön?

Asfalt är i de flesta fall återvinningsbar. En allt större andel av nya varma och halvvarma beläggningar innehåller återvunnen asfalt. Ingen påvisad påverkan på den yttre miljön sker sedan denna asfalt lagts ut på vägen. Dock krävs det specialdesignade maskiner och transporter som kan påverka miljön negativt nä arbetet utförs.

När det gäller kall asfalt är detta inte lika muntert. Den största delen av kall asfalt har nafta (1-3%) som lösningsmedel för att mjukgöra bitumenet eller i emulsioner (0,3-0,5% av bitumenet) för att ta bort vattnets ytspänning. Detta innebär att uppskattningsvis 1-3 miljoner liter lösningsmedel sprids i vår natur, i Norden, per år. Exakta siffror är dock mycket svåra att få fram då all kall tillverkning redovisas sammanslaget (EAPA). Vid läggning av ny asfalt (toppning) måste lagningar med asfalt som innehåller lösningsmedel (nafta) avlägsnas då de rester av lösningsmedlet som finns kvar, återaktiveras, ”fräter” och skapar samma problem i den nya beläggningen som fanns där tidigare om inte detta sker. Vid den varma tillverkningen i asfaltverket bildas rökgaser som innehåller stoft och polyaromatiska kolväten, en del fångas dock upp i verkets filteranläggning

Detta är en av anledningarna till att du ska välja VIACORE eller REphalt – Det hållbara alternativet!