Förkortar livsfarlig tid på vägen!


I många år tidigare har asfaltbranschen väglaboratorier använt gjutasfalt för återställning av borrhål när de tar prover på våra vägar. En ca 200 gradig massa med risk för brännskador. gasoluppvärmda kokare med risk för bränder och tid för uppvärmning och nedkylning.
Tiden som personalen är på vägen är alltid mycket riskfylld och önskvärd att kunna förkorta.
Fler och fler laboratorier använder nu ett alternativ som är både betydligt säkrare och snabbare och med lika hög kvalitet som asfalten man borrar ur: VIACORE!
VIACORE är marknadens enda riktiga asfalt, CE-märkt enligt
SS-EN 13108-1 (samma som ABT) och att laboratorierna valt denna produkt tar vi som en inteckning för att den håller den kvalitet som vi garanterar. VIACORE är dessutom skonsam mot vår miljö och lämnar ett mycket litet CO₂ avtryck.