För 1:a gången i Europa! Nu finns en CE-märkt ultra-lågtempererad Asfalt


Nu kommer den unika Viacore-asfalten till Norden.

Den CE-godkända (EN 13108) Viacore-asfalten från företaget Vialit i Österrike blir ett smidigt och viktigt alternativ vid asfaltering och underhåll av gator, vägar och övriga trafikerade ytor. Vialit – uppfinnaren av Reaktiv asfalt – blir nu först i Europa med att uppfylla de höga kvalitetskraven för ultralågtempererad asfalt enligt standarden EN 13108. Företaget har nu fått tillstånd att använda CE-märkningen för sin asfalt Viacore. I Norden marknadsförs nu Viacore av det svenska företaget Asfaltonline Norden AB.

Snabba och varaktiga reparationer av skador i vägbeläggningen
För att snabbt, ekonomiskt och varaktigt reparera skador i asfaltbeläggningar är det oerhört viktigt att använda asfalt av hög kvalitet och som motsvarar de krav som ställs på slitstarka och långlivade vägbeläggningar. Vialit, med säte i österrikiska Braunau, har utökat sitt asfaltssortiment och utvecklat Viacore.
Viacore har nu CE-godkänts enligt EN 13108 – del 1, 2, 4, 5 och 7 (se FAKTA nedan för mer information). Vialit och Asfaltonline har nu alltså en EN-standardiserad produkt att erbjuda, även vid offentliga upphandlingar, för asfaltering och underhåll.

Goda bearbetningsegenskaper och brett användningsområde
En stor fördel med Viacore-asfalt är de användarvänliga egenskaperna. Nu finns en CE-certifierad asfalt som kan användas med en asfaltblandningstemperatur på mellan 10°C och 40°C och vid alla väderleksförhållanden ner till 0°C. Den avger inte heller några skadliga röker och gaser vid utläggning vilket är bra t.ex. ur arbetsmiljösynpunkt.

Det är första gången i Europa som det finns en CE-märkt, ultralågtempererad, asfalt som kan läggas ut och packas även under den kalla årstiden. Sommartid innebär detta att den asfalterade vägen snabbare kan öppnas för trafik. Produktens mångsidighet och breda användningsområde gör att Viacore är på väg att bli ett allt intressantare alternativ till traditionell asfalt. Typiska användningsområden är, förutom klassisk reparation av vägskador, även permanent återställning efter grävarbeten och ledningsschakt, läggning av ramper, utjämning av ojämnheter och svackor, justering av brunnsbetäckningar samt nyläggning av asfalterade ytor.
Viacore kan dessutom, på grund av att den inte kräver uppvärmning, användas inomhus och vid potentiellt explosiva miljöer, t.ex. bensinstationer.

Unika egenskaper
Ytterligare fördelar med Viacore-asfalt från Vialit är den höga deformationsstabiliteten vid höga temperaturer, den utmärkta beständigheten vid låga temperaturer och den höga hållbarheten till följd av den låga hålrums­halten.

Miljövänlig / Klimatanpassad
Viacore-asfalt är en ”grön produkt” då den är helt fri från lösningsmedel (0,0 %) och inte har några tillsatser av miljöskadliga ämnen. Viacore ger ett betydligt mindre koldioxidavtryck jämfört med andra asfaltsorter eftersom den görs av förnybara råmaterial och tillverkas vid en låg temperatur.
Asfalten levereras i stenstorlek 0/8 och 0/11 i 25 kilos hink eller 500 kilos Big-Bag och kan utan problem transporteras och lagras i upp till 12 månader.

FAKTA

CE-certifikat för reaktiv Vialit asfalt
CE-försäkran om överensstämmelse enligt EN 13108 – del 1, 2, 4, 5 och 7 ”Asfaltmassor – Materialspecifikationer” utfärdas för Viacore asfalt. EN 13108 har tagits fram av den tekniska kommittén CEN/TC 227 ”Vägmaterial”. Det huvudsakliga syftet med CEN/TC 227 är att bestämma de grundläggande prestandabaserade egenskaperna för asfaltbetong. Den europeiska standarden bestämmer kraven på asfalt som används vid asfaltering av vägar, flygplatser och andra trafikerade ytor.

Presskontakt:
Thomas Schinkinger, Österreichische Vialit GmbH
A-5280 Braunau, Josef-Reiter-Straße 78
Tel: +43 7722 62977-74, Mobil: +43 664 8512090
E-post: thomas.schinkinger@vialit.at
www.vialit.com

Presskontakt Norden:
Thomas Utegård, Asfaltonline Norden AB
Nastagatan 15, 702 27 Örebro
Tel. 019-10 93 00, Mobil +46 72 320 93 00
E-post: thomas@asfaltonline.se