FAQ

Hur lång hållbarhet är det på VIACORE och REphalt i obruten förpackning?
VIACORE och REphalt är datummärkt med 10-12 månaders hållbarhet men med rätt förvaring så är, precis som filmjölken, hållbarheten längre.
Ca 18 månader för VIACORE 25kg hink.
Ca 24-36 månader för REphalt 14kg säck.
OBS! Endast 4 månader för VIACORE 500kg Big-Bag från produktionsdatum, d.v.s. 2-3 månader på ditt lager.

Hur länge håller sig VIACORE och REphalt när man öppnat förpackningen?
Vår asfalt reagerar och härdar med vatten/fukt.
Det innebär att när du öppnat förpackningen så börjar luftfuktigheten att jobba.
En öppnad 25kg hink VIACORE ska du använda senast dagen därpå.
14kg REphalt säck kan hålla i 2-3 månader om du pressar ut all luft och försluter den väl.
500kg Big-Bag håller i 4 månader vare sig du öppnat den eller ej på grund av att du öppnar den i botten så resten i förpackningen blir aldrig utsatt för luftfuktighet.

Hur ska man förvara VIACORE och REphalt?
Det viktigaste är en förvaring i någorlunda jämn temperatur!
Spelar egentligen ingen roll vilken, bara den är jämn.
Givetvis är asfalten mer lättarbetad om den inte är frusen.
Den ska absolut INTE förvaras utomhus då, de ibland, stora temperaturväxlingarna kan få luften i förpackningen att cirkulera och få asfalten att härda i förtid.
En enkel och generell rekommendation är inomhus +15-20°C.

Måste man använda vatten till VIACORE och REphalt?
Det korta svaret är: JA!
Vattnet fungerar som härdare till det unika bindemedlet i asfalten.
Att jämföra med en 2-komponentsfärg eller ett 2-komponents lim.
Vattnet är alltså väldigt viktigt för att du ska få maximal och perfekt härdning.

Hur mycket vatten ska man använda?
Blanda asfalten med ca 2-4 % vatten (gäller både VIACORE® och REphalt).
Det går alltså åt ca ½ – 1 liter vatten till en 25 kilos hink.
Använder du VIACORE/REphalt till lagning av potthål en regnig dag så behöver du aldrig avlägsna vattnet från skadan. Stenen i asfalten trycker ut överskottet av vatten och du har en snabb, perfekt och hållbar lagning.

Hur mycket asfalt går det åt?
Till en asfaltering med volymen av 1 liter används ca. 2,0 – 2,25 kg VIACORE® eller REphalt.
Lägger du ett lager på 4 cm så går det åt ca 100 – 115kg asfalt.
Vill du lägga 3 cm så går det åt ca 75 – 85kg o.s.v.

Hur stora ytor kan man asfaltera med Viacore?
I och med att det är samma kvalitet på VIACORE som den asfalt som man använder som slitlager på beläggningar med varm asfalt så finns det inga begränsningar. Man kan använda den till alla vägar, oavsett storlek, och få högsta kvalitet. Dock får man från fall till fall bedöma vilket som är mest ekonomiskt: Varm ABT eller VIACORE.

Vad är de stora fördelarna med Viacore jämfört med andra produkter?
Samma kvalitet, hållbarhet och kvalitet som varm asfalt (ABT). Lättarbetad som riktigt varm asfalt.
Snabb och enkel att lägga. Innehåller inga giftiga och skadliga ämnen.
Passar alla typer av asfaltytor och vägar.

Vad menas med att VIACORE® är CE-märkt?
VIACORE har testats internationellt och blivit godkänd enligt samma krav som gäller för vanlig, varm asfalt, SS-EN-13108-1.  Du kan alltså använda RIKTIG ASFALT med den enda skillnaden att VIACORE inte kräver uppvärmning och kan användas i regnväder.

Kan VIACORE användas för reparation av högtrafikerade vägar?
Ett Kort Svar: JA!
Europavägarna, och andra högtrafikerade vägar i vårt land, har högre krav,
På grund av dubbdäcksslitaget så måste stenen i asfalten vara hårdare.
Stenen i VIACORE har ett kulkvarnsvärde på 5.9 vilket innebär att den klarar kraven med god marginal. Vill du veta mer, kontakta oss.

I regelverket från Trafikverket, ” KRAV, Bitumenbundna lager, TDOK 2013:0529, Version 4.0, 2020-10-12,” står det att man inte får lägga asfalt i regnväder.
Hur är det med VIACORE?
VIACORE ABT 8 och 11, 160/220 Härdar och ger högsta kvalitet med vatten.
Alla har ännu inte upptäckt denna produkt fullt ut. Den är ”godkänd” för asfaltlaboratorierna vid återställning av borrprover, men allt tar sin tid. Traditionell varmasfalt kräver en torr miljö…

Vad är det för skillnad på VIACORE och REphalt?
VIACORE är testad och godkänd enligt EN-normerna för varm asfalt, EN-13108-1,
REphalt är inte godkänd enligt samma certifikat.
För VIACORE gäller även en noggrannare produktionsprocess för att uppfylla kraven
och kvalitén på asfalten.

 Vad menar ni med att ni sparar skattepengar och miljö?
I och med att vi vet och garanterar att våra produkter är marknadens mest hållbara över tid så innebär det att reparationerna inte behöver upprepade besök som kostar tid och material.
Uteblivna återkommande besök påverkar också miljön positivt. Förutom det är produkterna giftfria och miljövänligt producerade.

Hur snabbt får jag min beställning?
Beställer du före 12:00 och bor söder om Sundsvall har du normalt dina varor nästa vardag.
Norr om Sundsvall tar det någon ytterligare dag.

Kan jag som privatperson handla hos er?
JA!
Fyll i samtliga uppgifter i formuläret för registrering i web-shoppen. I fältet för organisationsnummer skriver du ditt personnummer istället. Observera att moms tillkommer på priserna och frakten.

Klimatet förändras. Hur fungerar VIACORE vid extrema temperaturer?
Innan härdning har VIACORE ett bindemedel motsvarande bitumen 160/220 vilket är ett vanligt och relativt mjukt bitumen i varm asfalt. Efter härdning (med vatten) har asfalten en mjukpunkt på över 70°C och en brottpunkt på -38°C.

Är VIACORE och REphalt lättarbetad?
Detta är den vanligaste positiva kommentaren vi får efter de glada kommentarerna om hur hållbar den är.

VIACORE förkortar livsfarlig tid på vägen! Vad menar ni?
Detta är synpunkter från personal från väglaboratorierna som vi fått. De har tvingande regler att förhålla sig till för att återställa vägarna i samma skick som tidigare. Tidigare har de använt en mycket varm asfalttyp: Gjutasfalt, som både kräver uppvärmning, avkylning och som på grund av värmen, kräver mycket försiktig hantering.

Ska man lägga asfalten så det blir en liten förhöjning när den är packad?
NEJ!
Efter packning (komprimering) ska asfalteringen ha samma nivå som omgivande ytor.

Måste man ta bort Viacore och REphalt innan man asfalterar med varm asfalt?
I och med att våra asfaltprodukter inte innehåller lösningsmedel eller andra frätande mjukgörare utan är en helt vanlig asfalt efter härdning så behöver inte detta göras.